Rehana Zulfikar  Mukhi

Rehana Zulfikar Mukhi

Principal
Rathod Gaman V.

Rathod Gaman V.

P.R.O.

Joshi Parimal

Joshi Parimal

P.E. Teacher

Hameda Arvind M.

Hameda Arvind M.

Teacher

Parmar Suresh

Parmar Suresh

Teacher

Parmar Sanjay

Parmar Sanjay

Art Teacher

Chintankumar Kantibhai Nayi

Chintankumar Kantibhai Nayi

Teacher

Manasiya Ashikhusain Akbarbhai

Manasiya Ashikhusain Akbarbhai

Teacher

Sunasra Abidali Shabbirali

Sunasra Abidali Shabbirali

Teacher

Joshi Payal Dinesh Chandra

Joshi Payal Dinesh Chandra

Teacher

Padhiya Jignasa Shantilal

Padhiya Jignasa Shantilal

Teacher

Solanki Jyotsana Natavarlal

Solanki Jyotsana Natavarlal

Teacher

Sheliya Zahedakhatun M

Sheliya Zahedakhatun M

Teacher

Mohammed Shabbirbhai Suratwala

Mohammed Shabbirbhai Suratwala

Teacher

Shaileshkumar Amritbhai Senma

Shaileshkumar Amritbhai Senma

Teacher

Shabbirali Parbadiya

Shabbirali Parbadiya

Teacher

Kaji Amiruddin Mahammadnif

Kaji Amiruddin Mahammadnif


Varaliya Mehandi Ali I

Varaliya Mehandi Ali I


Mistry Reena Bharatbhai

Mistry Reena Bharatbhai


Dineshbhai Virabhai Parmar

Dineshbhai Virabhai Parmar


Makwana Nareshchandra Jethalal

Makwana Nareshchandra Jethalal


Saleha Moinali Umatiya

Saleha Moinali Umatiya


Mukhi Shaheen Moosa

Mukhi Shaheen Moosa


Sophia Akbarkhan Pathan

Sophia Akbarkhan Pathan